• teaser zeeland

SITES EN FILMPJES MET MEER INFORMATIE OVER MENTORSCHAP

Mentorschap Nederland

Beschermingsmaatregelen voor mensen die (deels) wilsonbekwaam zijn. 

Huiselijk geweld

1e scholingsfilmpje Mentorschap Nederland      

Mentorschap, wat is het en wanneer krijg je ermee te maken. In deze video vertelt Mr. Kees Blankman, bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen, over vertegenwoordiging van meerderjarigen in het algemeen en legt hij uit wat wils(on)bekwaamheid is.

 

Nieuwsgierig geworden ..?  De andere 3 filmpjes zijn voor mentoren beschikbaar via de link Scholingsfilmpjes in het Dossier onder Mentorschap Zeeland. 

Omdat de 3 filmpjes niet openbaar zijn, mogen ze niet op het openbare deel Website van Mentorschap Zeeland worden geplaatst.

 

2e scholingsfilmpje Mentorschap Nederland          Kees Blankman verteld wat mentorschap is en hoe de regelgeving is.

3e scholingsfilmpje Mentorschap Nederland          Kees Blankman verteld over de Wet Zorg en Dwang zoals die per 1 januari 2020 in werking is getreden.

4e scholingsfilmpje Mentorschap Nederland          Kees Blankman verteld over de Wet verplichte GGZ (wvggz) zoals die per 1 januari 2020 in werking is getreden.