• teaser zeeland

Beleidsdocumenten

 

Contactpersonen :

Lian Colijn - coordinator - telefoon 06 12 58 15 61

Ineke Jongepier - consulent - telefoon 06 28 33 73 64

Gegevens Stichting Mentorschap Zeeland
IBAN NL42 RABO 0116 4385 84
KvK nummer: 20146929

Giften en fondsen
Mentorschap Zeeland is mede afhankelijk van fondsen en subsidies.
Elke financiële steun is meer dan welkom.

Particulieren en organisaties kunnen onze stichting steunen met een gift op ons rekeningnummer NL 42 RABO 0116 4385 84 ten name van Stichting Mentorschap Zeeland. Voor meer informatie over giften: zie de Belastingdienst

Mentorschap Zeeland heeft de ANBI - status.