• teaser zeeland

Welkom bij Mentorschap Zeeland

In Nederland zijn veel mensen, die door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat zijn om hun eigen beslissingen te nemen. Mensen met bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke handicap, sommige psychiatrische ziektebeelden of mensen die in coma liggen. Als er geen familie is die zorg voor hen draagt, wie neemt dan de beslissingen die genomen moeten worden op het gebied van verzorging, verpleging en begeleiding? Dat is het werk van de mentor. Mentorschap Zeeland heeft als doel in de Provincie Zeeland een pool van vrijwilligers te werven, te trainen en te begeleiden die als mentor willen optreden.

Ontstaansgeschiedenis

Mentorschap Zeeland is in 2008 opgericht op initiatief van enkele leden van de ZVZO, Zeeuws-Vlaams Zorg Overleg. Zij signaleerden dat er veel clienten in instellingen, in verzorgingshuizen en in verpleeghuizen geen zorginhoudelijk vertegenwoordiger hadden. Een mentor kan hierin voorzien. Verder waren Klaverblad en Emergis nauw betrokken bij de start en de voortgang van Mentorschap Zeeland.

Doelstellingen bij de oprichting:

  1. De provincie Zeeland te voorzien van een pool aan vrijwilligers die bereid zijn op te treden als mentor voor meerderjarigen die als gevolg van hun geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn of bemoeilijkt worden hun belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, als bedoeld in art. 1.452 van het Burgerlijk Wetboek;
  2. Ondersteuning te bieden aan vrijwilligers die in de lid 1 genoemde regio optreden als mentor als bedoeld in artikel 1.452:
  3. Voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Sinds 2008, mede op verzoek van het ministerie van VWS, zijn de doelstellingen uitgebreid. Zo bemiddelt de stichting nu mentoren voor alle meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking niet in staat zijn om besluiten te nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. De scholing van de mentoren is aangepast aan de situatie van de cliënten die een mentor nodig hebben.

mentor regios zeeland

Wilt u meer weten over mentorschap?

Op deze website leest u hoe de Mentorschap in Zeeland is georganiseerd. De Stichting werkt nauw samen met Mentorschap Nederland. Dit is de landelijke overkoepelende vereniging van regionale mentorschap stichtingen in Nederland. 

 

Wordt u één van onze nieuwe mentoren?

Mentoren gezocht!

Wilt u zinvol werk doen en écht iets voor een ander betekenen? Dan is het mentorschap iets voor u! Mentor zijn is niet zomaar vrijwilligerswerk. Als mentor draag je de zorg over een ander en dat is meer dan alleen een dankbare taak: u kunt namelijk ook echt iets voor een ander betekenen.

Bij Stichting Mentorschap Zeeland  zijn we altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de uitdaging van het mentorschap aan willen gaan.

Bent u ouder dan 18 jaar en bereid om over de persoonlijke belangen van een ander te waken? Vul dan dit formulier in en word zelf mentor!

Aanmelden als mentor?

U kunt u hier het aanmeldformulier vinden!

 

Free Learning

Wilt u uw kennis als zorgverlener vergroten? Kijk eens op onderstaande site van Free Learning!

Free Learning is de meest gebruikte website voor en door iedereen in zorg en welzijn die graag leert door middel van e-learning. LOCOmotion en Vilans ondersteunen zorgverleners via Free Learning met vrij toegankelijke actuele kennis bij hun dagelijkse, waardevolle werk. 

www.free-learning.nl

 

 FacebookFindusonBewaren

Bewarenlogo msr zl

ANBI

Mentorschap Zeeland is aangemerkt als een

Algemeen Nut Beogende Instelling

Lees meer

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Prachtige uiteenzettingen over Mentorschap en meer...   Bijzonder Hoogleraar Mr. Kees Blankman verteld in 4 filmpjes over oa. vertegenwoordiging in het algemeen, Mentorschap wat is het, Wet Zorg & Dwang en de Wet verplichte GGZ (wvggz ).

Bekijk ook onze vacatures van Regio-ondersteuner op de Bevelanden en Vrijwillig Mentor in geheel Zeeland.

Klachtenformulier: Onder deze knop zit het nieuwe klachtenformulier 2020 voor mentoren. 

Privacy Reglement vervangen door Privacy Verklaring

Als gevolg van de AVG-wetgeving, is het Privacy Reglement van Mentorschap Zeeland, vervangen door een Privacy Verklaring. U kunt hier de inhoud lezen.

Nieuwsflits Verhuizing

Na vijf jaren te hebben doorgebracht, bij het werkleerbedrijf van Emergis, de Ambachten aan de Noordmonsterweg te Middelburg, gaan wij verhuizen!

Ons nieuwe adres wordt:per 26 februari 2020: 's-Gravenpolderseweg 2D, 4462 CG Goes.

 Wij bedanken de medewerkers van Emergis voor de gastvrijheid gedurende al die jaren

Koningin Maxima zeer geïnteresseerd in Mentorschap Zeeland

Het werkbezoek van koningin Maxima is prima verlopen, zij was heel erg geïnteresseerd en goed voorbereid.

We hebben veel kunnen vertellen over Mentorschap en over het project.Het gesprek met de cliënten en mentoren was, wat mij betreft, het hoogtepunt!

Mooie reclame voor mentorschap op zowel PZC als Omroep Zeeland.

Kortom vandaag was een bijzondere dag. Klik hier en hier voor grotere foto's van dit bijzonder bezoek.

006 Bezoek HMK aan stg Mentorschap 2

 Het bezoek van koningin Maxima

 

Mentorschap Zeeland viert tienjarig bestaan, maar is harder nodig dan ooit

Lees hier het hele artikel van Omroep Zeeland, over één van onze mentoren en haar cliënte!

Documenten in het digitaal Dossier

In het digitaal Dossier/startmenu Documenten vindt u nu ook de nieuwste handleidingen.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij secretariaat@mentorschapzeeland.nl 

 

Ook Mentorschap Zeeland houdt zich bezig met de nieuwe, aangepaste Wet op Privacy (AVG)
Vooruitlopend op een volledig aan de wet aangepaste werkwijze, waar wij later zeker op terugkomen, kunt u hier alvast ons Privacy Reglement bekijken.
 
Stop Ouderenmishandeling

Ketenaanpak is cruciaal om ouderenmishandeling te stoppen. Mentoren, bewindvoerders, de rechtbank, de politie, Veilig Thuis, zorgaanbieders: iedereen heeft een belangrijk aandeel. Mentorschap West-Brabant maakte de ketenaanpak inzichtelijk in de film Stop ouderenmishandeling. Een film met een boodschap: alleen samen kunnen we een oplossing vinden.

"Je ziet het pas als je weet wat je moet zien"
Wie zorgt er voor je als je het zelf niet meer kan en op niemand kunt terugvallen? Een mentor komt op voor iemand, die dat door ziekte of een beperking niet kan!
Lees hier de informatie op de website van Het Oranjefonds

Agora stimuleert een palliatieve benadering in zorg en welzijn

Agora wil eindigheid een plek geven in het leven van mensen en bijdragen aan een betere kwaliteit van leven tot het einde.
Agora stimuleert als centrum voor beleidsondersteuning een palliatieve benadering in zorg en welzijn door te verbinden, signaleren, agenderen en communiceren en neemt hierbij patiënt en naaste als vertrekpunt.

Lees meer: www.agora.nl

Bewaren

 Bewaren

Ik ben op zoek naar een mentor,
hoe werkt dat?

Meldt u aan

Meer informatie