• teaser zeeland

Welkom bij Mentorschap Zeeland

In Nederland zijn veel mensen, die door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat zijn om hun eigen beslissingen te nemen. Mensen met bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke handicap, sommige psychiatrische ziektebeelden of mensen die in coma liggen. Als er geen familie is die zorg voor hen draagt, wie neemt dan de beslissingen die genomen moeten worden op het gebied van verzorging, verpleging en begeleiding? Dat is het werk van de mentor. Mentorschap Zeeland heeft als doel in de Provincie Zeeland een pool van vrijwilligers te werven, te trainen en te begeleiden die als mentor willen optreden. Hiervoor is een coördinator aangesteld.

Wilt u meer weten over mentorschap?

Op deze website leest u hoe de Mentorschap Zeeland is georganiseerd. De Stichting werkt nauw samen met Mentorschap Nederland. Dit is de landelijke overkoepelende organisatie die de regionale stichtingen ondersteunt

Ik ben op zoek naar een mentor,
hoe werkt dat?

shutterstock 139032773

Ontstaansgeschiedenis

Stichting Mentorschap Zeeland is in 2008 opgericht op initiatief van het Zeeuws-Vlaams Zorg Overleg - ZVZO
veilige-handen-Mentorschap

‘Met mentorschap in veilige handen’

Mentorschap Nederland is in 2013 gestart met het projectplan ‘Met mentorschap in veilige handen’. Dit is een onderdeel van het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ dat het Ministerie van VWS uitvoert met als doel mishandeling van ouderen

shutterstock 189907679

Laatste nieuws

Mentorschap Zeeland krijgt subsidie voor aanpak ouderenmishandeling
Stichting Mentorschap Zeeland ontvangt vijfenveertigduizend euro van het Oranje Fonds en Neyenburghfonds om ouderenmishandeling te bestrijden.

Lees meer

 

 

 

  Het Oranjefonds

Samen werken aan Met Mentorschap In Veilige Handen

Onder deze naam start het project, dit duurt 2 jaar, van 2017 t/m 2018.

Dit project kan vorm gegeven worden door de toegekende subsidie, vanuit het Oranje Fonds en het Neyenburghfonds.

 

http://www.oranjefonds.nl/vrienden

Lees meer