• teaser zeeland

Welkom bij Mentorschap Zeeland

In Nederland zijn veel mensen, die door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat zijn om hun eigen beslissingen te nemen. Mensen met bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke handicap, sommige psychiatrische ziektebeelden of mensen die in coma liggen. Als er geen familie is die zorg voor hen draagt, wie neemt dan de beslissingen die genomen moeten worden op het gebied van verzorging, verpleging en begeleiding? Dat is het werk van de mentor. Mentorschap Zeeland heeft als doel in de Provincie Zeeland een pool van vrijwilligers te werven, te trainen en te begeleiden die als mentor willen optreden.

Ontstaansgeschiedenis

Mentorschap Zeeland is in 2008 opgericht op initiatief van enkele leden van de ZVZO, Zeeuws-Vlaams Zorg Overleg. Zij signaleerden dat er veel clienten in instellingen, in verzorgingshuizen en in verpleeghuizen geen zorginhoudelijk vertegenwoordiger hadden. Een mentor kan hierin voorzien. Verder waren Klaverblad en Emergis nauw betrokken bij de start en de voortgang van Mentorschap Zeeland.

Doelstellingen bij de oprichting:

  1. De provincie Zeeland te voorzien van een pool aan vrijwilligers die bereid zijn op te treden als mentor voor meerderjarigen die als gevolg van hun geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn of bemoeilijkt worden hun belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, als bedoeld in art. 1.452 van het Burgerlijk Wetboek;
  2. Ondersteuning te bieden aan vrijwilligers die in de lid 1 genoemde regio optreden als mentor als bedoeld in artikel 1.452:
  3. Voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Sinds 2008, mede op verzoek van het ministerie van VWS, zijn de doelstellingen uitgebreid. Zo bemiddelt de stichting nu mentoren voor alle meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking niet in staat zijn om besluiten te nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. De scholing van de mentoren is aangepast aan de situatie van de cliënten die een mentor nodig hebben.

mentor regios zeeland

Wilt u meer weten over mentorschap?

Op deze website leest u hoe de Mentorschap in Zeeland is georganiseerd. De Stichting werkt nauw samen met Mentorschap Nederland. Dit is de landelijke overkoepelende vereniging van regionale mentorschap stichtingen in Nederland. 

 

Wordt u één van onze nieuwe mentoren?

Maandag 21 augustus is de landelijke publiciteitscampagne gestart vanuit Mentorschap Nederland. Vanaf die datum kunt u met enige regelmaat radiospotjes horen op de landelijke radiozenders NPO 1,2 en 4. Mentorschap Zeeland heeft de regionale en plaatselijke geschreven media benaderd met een persbericht. De regionale en plaatselijke omroepen zijn ook benaderd. Wij hopen dat u de komende weken veel over ons zult horen en lezen. Als resultaat van alle publiciteit hopen wij de komende tijd 50 nieuwe mentoren - verspreid over de provincie - te mogen verwelkomen. Met dit aantal lukt het ons naar alle waarschijnlijkheid om voor iedere cliënt die momenteel een tijdelijke mentor heeft en in afwachting is van de "perfecte" match in de eigen woonomgeving, een definitieve koppeling te maken. Bovendien kunnen we met dit aantal mentoren ook snel koppelingen tot stand brengen voor cliënten die nu nog wachten op een mentor en voor hen die in de aanmeldprocedure zitten. Lees hier meer.

 

Jaarlijkse middag voor de Zeeuwse mentoren weer groot succes!

De jaarlijkse middag voor mentoren, aangesloten bij Mentorschap Zeeland, op 9 juni jl. was weer een groot succes!

De workshops, "Bijzonder gedrag", "Rondom het levenseinde" en "Samenwerken met mentorschap in veilige handen" werden als gezellig en leerzaam ervaren.

zie foto

 

Tholen geeft toch geld aan Stichting Mentorschap Zeeland

De Stichting Mentorschap Zeeland mag toch op financiële ondersteuning vanuit Tholen rekenen. Lees hier het hele artikel.

 

Free Learning

Wilt u uw kennis als zorgverlener vergroten? Kijk eens op onderstaande site van Free Learning!

Free Learning is de meest gebruikte website voor en door iedereen in zorg en welzijn die graag leert door middel van e-learning. LOCOmotion en Vilans ondersteunen zorgverleners via Free Learning met vrij toegankelijke actuele kennis bij hun dagelijkse, waardevolle werk. 

www.free-learning.nl

 FacebookFindusonBewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

FacebookFinduson
 
Nieuwe vacature mentor voor Zeeuws-Vlaanderen
 
Mentorschap Zeeland zoekt een vrijwilliger voor de functie van mentor voor:
 

-  een jonge vrouw. Eén van de taken van de    mentor voor deze vrouw, is het onderhouden van de contacten met de diverse instanties: meer info

-  een alleenstaande moeder. Zij spreekt slecht     Nederlands, wel Frans: meer info

 - een jonge vrouw, VG en complexe psychische problematiek. Ze is altijd bezig binnen de werkvoorzienig van de instelling waar zij woont: meer info

 
Nieuwe vacatures mentoren voor Bevelanden
 
Mentorschap Zeeland zoekt een vrijwilliger voor de functie van mentor voor:
-een oudere cliënte met dementie zoeken wij een “stevige”mentor: meer info
 
Nieuwe vacatures mentoren voor Walcheren
 
Mentorschap Zeeland zoekt verschillende vrijwilligers voor de functie van mentor voor:
 

- een man met een progressieve lichamelijke beperking. Hij computert graag  en houdt van muziek maken en luisteren, verhalen schrijven: meer info

- een man met een verstandelijke beperking. Deze eenvoudige man functioneert op een laag kinderlijk niveau: meer info

- een vrolijke vrouw met een verstandelijke beperking. Ze heeft een druk sociaal leven, maakt muziek, kijkt tv en houdt van puzzelen: meer info

- een vriendelijke en rustige man met een (kleine) verstandelijke beperking. Deze man (56 jaar) woont in een instelling: meer info

- een oudere, van origine Engelse man zoeken wij een mentor. Hij spreekt slecht Nederlands waardoor hij ook eenzaam is: meer info

- een vrouw van 45 jaar met een verstandelijk beperking. Er is geen familie die de belangen van deze vrouw behartigt: meer info

- een vrouw met een lichamelijke beperking. Ze is 47 jaar oud en heeft sinds haar jeugd een progressieve lichamelijke beperking: meer info

 

Nieuwste vacatures
            regio-ondersteuners

Mentorschap Zeeland zoekt verschillende vrijwilligers voor de functie van regio-ondersteuners

klik hier voor de actuele vacatures
 
  Logo Nieuwsbrief Zeeland
In deze Nieuwsbrief weer diverse informatie over recente en komende ontwikkelingen

Lees hier de Nieuwsbrief van juli 2017

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Ik ben op zoek naar een mentor,
hoe werkt dat?

 

 

Diploma-uitreiking Mentoren

Op 3 april 2017 hebben zes mentoren, die hun opleiding bij Mentorschap Zeeland voltooid hebben, hun certificaat  ontvangen. Proficiat aan allen!

 

Bewaren

Bewaren

 

 

 

  Het Oranjefonds

Met mentorschap in veilige handen.

Onder deze naam loopt het project, dat 2 jaar duurt, van 2017 t/m 2018.

Dit project kan vorm gegeven worden door de toegekende subsidie, vanuit het Oranje Fonds en het Neyenburghfonds.

 

http://www.oranjefonds.nl/vrienden

Bewaren

 nieuwe gecertificeerde mentoren 7 2017

 

Diploma-uitreiking Mentoren

Ook weer in juni hebben zeven (!) nieuwe mentoren, na het afronden van de Basiscursus voor mentoren van Mentorschap Zeeland, hun certificaat gekregen. Proficiat en succes met jullie werk als mentor.

 

Bewaren

Bewaren