• teaser zeeland

Welkom bij Mentorschap Zeeland

In Nederland zijn veel mensen, die door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat zijn om hun eigen beslissingen te nemen. Mensen met bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke handicap, sommige psychiatrische ziektebeelden of mensen die in coma liggen. Als er geen familie is die zorg voor hen draagt, wie neemt dan de beslissingen die genomen moeten worden op het gebied van verzorging, verpleging en begeleiding? Dat is het werk van de mentor. Mentorschap Zeeland heeft als doel in de Provincie Zeeland een pool van vrijwilligers te werven, te trainen en te begeleiden die als mentor willen optreden. Hiervoor is een coördinator aangesteld.

Wilt u meer weten over mentorschap?

Op deze website leest u hoe de Mentorschap Zeeland is georganiseerd. De Stichting werkt nauw samen met Mentorschap Nederland. Dit is de landelijke overkoepelende organisatie die de regionale stichtingen ondersteunt

Ik ben op zoek naar een mentor,
hoe werkt dat?

shutterstock 139032773

Ontstaansgeschiedenis

Stichting Mentorschap Zeeland is in 2008 opgericht op initiatief van het Zeeuws-Vlaams Zorg Overleg - ZVZO.

Verder waren Klaverblad en Emergis nauw betrokken bij de start en de voortgang van Mentorschap Zeeland. Foto234

Jaarlijkse middag voor de Zeeuwse mentoren, aangesloten bij Mentorschap Zeeland

Met veel plezier nodigen wij u uit voor de jaarlijkse middag van de Zeeuwse mentor op Vrijdag 9 juni 2017
Een middag met vakverdieping en de mogelijkheid tot kennismaking en netwerken met collega mentoren.
U bent welkom vanaf 13.00 uur in de kantine aan de Noordmonsterweg 1 te Middelburg

 

 

Diploma-uitreiking Mentoren

Op 3 april 2017 hebben een aantal mentoren, die hun opleiding voltooid hebben, hun certificaat  ontvangen. Proficiat aan allen!

 

 

 

 

  Het Oranjefonds

Met mentorschap in veilige handen.

Onder deze naam loopt het project, dat 2 jaar duurt, van 2017 t/m 2018.

Dit project kan vorm gegeven worden door de toegekende subsidie, vanuit het Oranje Fonds en het Neyenburghfonds.

 

http://www.oranjefonds.nl/vrienden